Thursday, May 19, 2011

Lagu-lagu Militer Jawa

Orang Jawa zaman dahulu konon pandai bersyair. Terbukti dengan banyaknya serat, kisah ataupun babad yang menggunakan syair berirama, atau yang lebih populer dengan sebutan Macapat. Pun ketika berada dalam medan pertempuran. Lagu-lagu militer mengiringi derap kaki kuda, pedang yang beradu, panji-panji yang berkibar, luka yang menganga, darah yang mengalir, bersama dengan teriakan-teriakan pengobar semangat sang Manggala Yudha.
Berikut ini beberapa lagu-lagu militer jawa (Hendri, 2008: 71-73):
1.      1. Lancaran Mahesa Kurda
Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda
Bendhe umyung tengara bidhale wadya
Kang tinata carub wor dadi sajuga
Sang panganjur aba-aba nabuh tambur
Teteg ajeg suling peling mut wirama

2.      2. Lancaran Gambuh
Enjing bidhal gumuruh
Tambur suling gung maguru ngungkung
Binarung ing krapyak
Myang watang agathik
Kang kapyarsa swaranipun
Lir ombaking samudra rob

3.      3. Lancaran Singa Nebak
Sigra mangsah lumampah anut wirama
Getar tambur bendhene munya angungkung
Suling sesauran selompret tetep mindhiki

4. Suluk Budhalan
Enjing bidhal gumuruh
Saking jroning praja
Gunging kang bala kuswa
Aba busananira lir surya wedalira
Saking jaladri arsa madangi jagad
Duk mungup-mungup aneng
Sakpucaking wukir
Marbabak bang sumirat
Keneng soroting surya
Mega lan gunung-gunung (Hendri, Dimas. 2008. Serat Tripama – Tuntunan Abdi Negara. Yogyakarta: Pilar Media)                 

1 comments:

 

Copyright © nglengkong Design by O Pregador | Blogger Theme by Blogger Template de luxo | Powered by Blogger